Mustyshop.nl spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. 

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op Mustyshop.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Mustyshop.nl nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Copyright 2022 Mustyshop.nl - Powered by Lightspeed